BAS Volleybal
De gezelligste club van de polder

GEDRAGREGELS BAS VOLLEYBAL

BAS Volleybal doet er alles aan om een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Maatregelen worden genomen om vervelende situaties te voorkomen, zoals bijv. het verplicht stellen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor trainers en andere vrijwilligers en het instellen van vertrouwenscontactpersonen. Hieronder worden gedragsregels genoemd die voortvloeien uit onze waarden en normen en tevens in lijn zijn met de Nevobo gedragscode.


Natuurlijk moeten onze normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen. Hieronder volgen de gedragsregels voor Spelers, Ouders en Trainers/Coaches van BAS Volleybal


Gewenst gedrag Spelers/speelsters

Fair-play tijdens en na training en wedstrijd:

 • Ieder teamlid op gelijke wijze en met respect benaderen;
 • Respect voor de tegenstander, correcte houding, geen intimidatie;
 • Eerlijkheid, ook wanneer dit niet in eigen voordeel is;
 • Betrokkenen en omstanders met respect benaderen;
 • Geen dronkenschap of overmatig alcoholgebruik tijdens/na de wedstrijden.

Bevorder een positieve sfeer:

 • Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan het team;
 • Spoor medespelers aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig;
 • De vereniging kan alleen maar bestaan met behulp van vrijwilligers: bied jezelf aan om te helpen;
 • Indien je gevraagd wordt voor hulp, wees bereid om je handen uit de mouwen te steken;
 • Heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden;
 • Praat positief/coachend over elkaar;
 • Praat positief over BAS Volleybal op social media.


Gewenst gedrag ouders

Gedrag dat de spelers helpt/ondersteunt/motiveert en niet tegenwerkt bij hun spel:

 • Respectvol zijn naar scheidsrechters, coaches en spelers;
 • Een positieve houding ten opzichte van de organisatie: een volleybalvereniging werkt met vrijwilligers die hun best doen er een mooie vereniging van te maken. Een positieve bijdrage wordt gewaardeerd;
 • Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het kind, ook indien het niet je eigen kind is;
 • Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het team, aanmoedigen van het team.

Positief meewerken aan regelingen rondom vervoer, e.d. zoals:

 • Afmelden kan soms noodzakelijk zijn, doe dit zodra dit duidelijk is. Afmelden doe je bij de trainer, niet bij een teamgenoot;
 • Kom op tijd, ook bij onderlinge afspraken over gezamenlijk rijden.


Gewenst gedrag trainers

 • Een pedagogische benadering nastreven in de trainingen;
 • Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer;
 • Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien voor hun ontwikkeling, kortom: positief trainen/coachen;
 • Training afstemmen op niveau van spelers en team
 • Saamhorigheid nastreven.
 • Evenveel aandacht geven aan iedere speler;
 • Een voorbeeldrol vervullen, waaraan de spelers zich graag willen spiegelen;
 • Culturele bijzonderheden en gelegenheden van sporters respecteren, voor zover niet risicovol.


We zijn één vereniging en wij zijn er voor ons allemaal. Om die reden staat het vrij om elkaar op ongewenst gedrag aan te spreken. Als dat als lastig wordt ervaren kan er ook een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersoon van BAS Volleybal.