BAS Volleybal
De gezelligste club van de polder

CLUB CONTRIBUTIE

Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot 30 april. Senioren

Recreanten

Jeugd

Verenigingscontributie

€ 300,00

€ 135,00

 € 225,00

Bondscontributie

€ 

€ 

€ 

Totaal per jaar

€ 300,00

€ 135,00

€ 225,00

*Bondscontributie wordt door BAS Volleybal maandelijks afgedragen. Deze kosten zijn verwerkt in de verenigingscontributie.


Contributiebedragen 2023 - 2024

Elke jaar wordt op de algemene ledenvergadering de contributie vastgesteld door de leden. Deze bedragen worden in vijf termijn afgeschreven per automatische incasso.


Verenigingscontributie

De vereniging maakt kosten voor trainers, zaalhuur, ballen, materialen, etc. Deze kosten zijn verwerkt in de verenigingscontributie.


Bondscontributie

Voor het inschrijven van een team in de competitie vraagt de Nevobo inschrijfgeld. Deze kosten zijn opgenomen in de bondscontributie. Per persoon is de vereniging ook contributie en een stimuleringsbijdrage verschuldigd aan de Nevobo.


Incasso

De contributie wordt ingehouden middels een automatisch incasso in vijf termijnen. De termijnen en wanneer de incasso gedaan wordt zijn:

  • Incasso eind September
  • Incasso eind November
  • Incasso eind Januari
  • Incasso eind Maart
  • Incasso eind Mei


De contributie voor de recreanten wordt ingehouden middels een automatisch incasso in vier termijnen. De termijnen en wanneer de incasso gedaan wordt zijn:

  • Incasso eind Oktober
  • Incasso eind Januari
  • Incasso eind April

 

Voor vragen over de contributie kun je een mail sturen naar info@basvolleybal.nl